DIENSTEN & EXPERTISES

Als consultants en (interim) managers zijn wij actief in:

 

Business development & internationale samenwerkingsverbanden

Visie- en strategieontwikkeling en implementatie: we zoeken naar en ontwikkelen nieuwe business op basis van een gedeelde visie. We vormen samen een lange termijnbeeld over de ontwikkeling van de organisatie en vertalen deze naar een breedgedragen en concrete strategie. Stakeholder management, scenario-ontwikkeling, gebruikersevaluaties, business cases en risicoanalyses maken ondermeer deel uit van dit proces. We kijken vanuit verschillende perspectieven naar uw onderneming en stimuleren grenzen te verleggen. . .

 

Samen ontwikkelen we een overall plan. We begeleiden en ondersteunen het veranderingsproces. Wij ondersteunen fusies, overnames, het creëren van samenwerkingsverbanden en het uitbesteden van de ontwikkel- en productieactiviteiten. Wij gaan voor duurzame oplossingen en successen.

 

Project- en programmamanagement

Projecten zijn tijdelijke organisaties, gebaseerd op een flexibele inzet van mensen en middelen. Het doel is een concreet resultaat te realiseren met duidelijke afspraken over tijd, geld en kwaliteit. Project management integreert de kennis en ervaringen uit verschillende gebieden of disciplines en brengt deze samen in een breedgedragen en geaccepteerd plan van aanpak en voert regie over de uitvoering ervan. Programma's zijn een samenhangend geheel van projecten, activiteiten en taken die zijn gericht op de strategische doelen van de organisatie.

 

We hebben een unieke en mensgerichte benadering van project- en programma management: we co-creëren in projecten. Project co-creatie is gebaseerd op de leidende krachten en focus van project- en programma management, maar geeft ook ruimte voor creativiteit en inspiratie. Wij hebben uitgebreide expertise in het management van en advisering aan projecten en programma's voor hightech systemen, infrastructuur en logistiek.

 

Innovatie management: product and serviceontwikkeling
Innovatiemanagement betreft nieuwe of vernieuwde producten en diensten met succes op de markt brengen. Marketing, verkoop, ontwikkeling, productie, service en de kwaliteitsafdeling dienen samen te werken in teams. De behoeften van gebruikers vertalen in nieuwe producten en deze ontwikkelen, aanpassen van het productieproces of de toeleveringsketen, toepassen van nieuwe technologieën en goede onderlinge communicatie zijn aspecten die daarbij betrokken dienen te worden.

 

Odin Consult ondersteunt organisaties bij het organiseren en verbeteren van innovatiemanagement, ofwel new business development, projectmanagement, procesverbetering, leiderschap en het bouwen aan excellent presterende teams.


Organisatieverandering en -ontwikkeling 
Organisaties ervaren steeds meer de urgentie te reageren op ontwikkelingen in technologie, de eigen bedrijfsvoering aan te passen of mee te bewegen op ontwikkelingen in de samenleving als geheel. Als gevolg daarvan worstelen ze met vragen als: hoe moeten wij omgaan met deze onzekerheden en deze veranderingen? Of organisaties daarin slagen staat of valt met de bereidheid van het management en medewerkers hun kennis, ervaring en energie in te brengen en de verandering gestalte te geven.

 

De mogelijkheid een lerende organisatie te creëren vraagt gerichte coördinatie en een verbindende visie, een beeld dat inspireert en richting geeft, en een verbindend proces waarin de visie als vanzelf verder kan ontwikkelen. Wij ondersteunen organisaties in het creatieproces, wij trainen en ontwikkelen de managers en medewerkers zelf te creëren en concreet bij te dragen. Veranderen wordt weer leuk!